Faaliyetler

Proje Yürütme Planlaması / Meb YEGITEK

  • İhtiyaç analizi yapılması

Yenilikçi Öğretmen Eğitimleri için Metodolojik Çerçeve / AVRUPA OKUL AĞI Öğretmen eğitimleri

  • Yenilikçi Öğrenme Alanlarına BİT entegreayonu -UNIVERSIDA DE DE LISBOA
  • Esnek Öğrenme Alanlarında Pedagoji ve Alan Tasarımı - CAFI
  • Geleceğin Sınıf Laboratuvarlarına Bütüncül Yaklaşım – AVRUPA OKUL AĞI
  • SenaryoTabanlı Öğrenme Eğitimleri-PADAGOGIS CHE HOCHSCHU LE WIE
  • Online Öğretmen Eğitimleri – MoNE YEGITEK

Senaryo Geliştime / PADAGOGIS CHE HOCHSCHU LE WIEN

  • Senaryo analizi ve yazımı

Yenilikçi Çevrimiçi Platform (IOP)un kurulması / MEB YEĞİTEK

  • Hazırlanan yenilikçi senaryo ve içeriklerin platforma yerleştirilmesi,

Projenin değerlendirilmesi ve yaygınlaştırılması / MEB YEĞİTEK

  • Konferanslar, eğitimler, çevrimiçi platformlar kullanılarak yaygınlaştırma faaliyetlerinin yürütülmesi