Veri saklama özeti

Bu özet, varsayılan kategorileri ve kullanıcı verilerini saklamaya yönelik amaçları gösterir. Bazı alanlar, burada listelenenlerden daha spesifik kategorilere ve amaçlara sahip olabilir.

Site

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Kullanıcılar

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Ders kategorileri

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Dersler

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Etkinlik modülleri

Purpose

Retention period
No retention period was defined

Bloklar

Purpose

Retention period
No retention period was defined