DesignFILS Nedir

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan ‘DesignFILS’ bir Erasmus+ KA2 Okul Eğitimi alanında stratejik ortaklık projesidir. Yenilikçi uygulamaları destekleyen Avrupa Okul Ağı’nın da ortaklarından olduğu proje yenilikçi, multi-disipliner, dijital becerilerin temelde olduğu esnek öğrenme alanlarının tasarlanmasını amaçlamaktadır. AB düzeyinde gerçek yaşama dayalı öğrenme senaryoları geliştirerek pedagojik bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Projede Türkiye, Belçika, Portekiz, İspanya, Avusturya ve Çekya’dan ortaklar bulunmaktadır. Proje faaliyet süresi 36 aydır. Projeden elde edilecek en önemli çıktılar yenilikçi eğitim çerçevesi ve bu çerçevede oluşturulacak çevrimiçi eğitim platformudur.

home1.png

Proje kapsamında 8 Pan-Avrupalı eğitmenin teknoloji, senaryo tabanlı öğrenme ve alan tasarımı konularında multi-disipliner bir yaklaşımla uluslararası eğitim alması sağlanacaktır.

Eğitim alan eğitmenler, çevrimiçi öğrenme platformunda 55 eğitmene “yenilikçi öğrenme ortamlarında multi-disipliner yaklaşıma” odaklanan eğitim vereceklerdir. Proje Avrupa’da uluslararası politika belgelerini destekleyici bir yaklaşım sunacak ve 1.750 öğretmene alan tasarımı, teknoloji kullanımı ve öğrenme senaryolarının geliştirilmesi konulu eğitim verilecektir.