Proje Hedefleri

  • Türkiye’nin 10. Stratejik planında ve tasarlanmakta olan 11. Stratejik planında da yer alan ; ‘ Bilim, Teknoloji ve Yenilikçilik’ başlıkları altındaki işgücüne olan ihtiyaç doğrultusunda bu ihtiyacı en ekonomik yöntemle karşılamak.
  • 2023 Eğitim Vizyonu’nda da tasarlanması öngörülen ‘bilginin beceriye dönüştürülmesi’ hedefiyle paralel tasarlanan yenilikçi öğrenme ortamlarında problem çözme, eleştirel düşünme, üretkenlik, takım çalışması ve dijital beceriler kazanma gibi 21. Yüzyılın gerektirdiği becerilerin kazandırılmasını desteklemek
  • Proje ortaklarının da katkılarıyla öğretmenlerin disiplinlerarası öğrenme senaryoları geliştirme becerilerini güçlendirerek esnek öğrenme alanlarında bu senaryoların uygulanmasını desteklemek
  • Avrupa Birliği çerçevesinde esnek öğrenme alanlarındaki iyi örneklerin ve uygulamaların yaygınlaştırılmasını desteklemek
  • Dijital alanda yenilikçi uygulamalar kullanarak çağın gereklerine uygun öğrenme ortamları tasarlamak ve bu öğrenme ortamlarında yenilikçi öğrenme senaryolarıyla geleceğe dönük öğrenim kapasitesini artırarak öğrencilerin hem akademik başarılarını hem de yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.