AVRUPA OKUK AĞI (EUROPEAN SCHOOLNET)

Avrupa Okul Ağı (www.europeanschoolnet.org) Avrupa çapında 34 Eğitim Bakanlığının ağıdır ve Avrupa düzeyinde eğitim yeniliklerine öncülük etmektedir. Büyük bir uluslararası düşünce kuruluşu olan European Schoolnet, üye Eğitim Bakanlıkları, Avrupa Komisyonu ve endüstri ortakları adına eğitimde kilit Avrupa hizmetlerini yürütmektedir.

EUN Avrupa'daki yenilikçi eğitimde değişim ve işbirliği yapmalarını sağlamak için Ulusal bir kamu yetkili ağı oluşturma ve genişletme konusunda çalışmaları vardır. Yenilikçi BİT uygulamalarını tanımlayıp test ederek, etkileri hakkında bilgi paylaşarak ve öğretme ve öğrenme uygulamalarının yaygınlaştırılmasını teşvik ederek 34 üyesini desteklemektedir.

Avrupa Okul Ağı’nın bu projedeki başlıca rolü;

Yenilikçi sınıf eğitimleri için metodolojik çerçeve oluşturmak