CENTROAUTONOMICO DE FORMACION E INNOVACION

Centro Autonomico de Formacion e Innovacin bir öğretmen eğitim ve yenilik merkezidir. Bölgesel Galiçya Hükümeti Eğitim Bakanlığı'ndaki Öğretmen Eğitim Ağının bir parçasını oluşturur. CAFI, Galiçya'daki tüm üniversite dışı seviyelerde 36.000 profesyonelin koordinasyonunda ve öğretmen eğitiminden sorumludur.

Ayrıca Galiçya bölgesindeki tüm öğretmenlere yüz yüze bölgesel etkinlikler, çevrimiçi kurslar ve kurum içi eğitim şeklinde eğitim vermektedir. Merkez, bölgedeki çevrimiçi öğretmen eğitiminden ve sonrasında öğretmen eğitim ağına uygulanacak olan eğitim modellerinin uyarlanması ve geliştirilmesi dahil olmak üzere yenilikçi programların ve yenilikçi reform girişimlerinin tasarlanması ve değerlendirilmesinden sorumludur.

CAFİ’nin bu projedeki rolü;

Online ve yüz yüze öğretmen eğitimlerinin planlanması ve uygulanmasına katkıda bulunmak