DesignFILS Nedir?

Teknoloji her geçen gün ilerlemekte ve tüm ülkeler gibi ülkemiz de yeni teknolojilerin getirdiği değişiklikleri takip etmektedir. Toplumların gelişmesi bu değişimlere uyum sağlayarak mümkün olacaktır. Ancak bu değişimlerin toplum olarak benimsenmesi yenilikçi yaklaşımların ülke politikalarına yerleşmesiyle mümkündür ve bu sürecin en önemli aktörleri geleceğin aktif işgücü olan okul çağındaki öğrencilerdir. Öğrencilere yenilikçi esnek öğrenme alanları yaratarak onları 21.yüzyıl becerilerine sahip, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek eğitim alanında politika belirleyicilerin görev ve sorumluluğudur.

Bazı Avrupa ülkeleri yenilikçi öğrenme alanları konusunda stratejiler geliştirmekte ve yenilikçi yaklaşımı eğitimde öncelikleri arasına koymaktadır. Ülkemizde de bu alanda çalışmalar yapılmakla birlikte yenilikçi öğrenme alanları oluşturma konusunda bir standart çerçeve belirlenmemiştir. Proje kapsamında öncelikle gelişmiş Avrupa ülkelerinin esnek öğrenme alanlarında iyi örnekleri incelenecektir. “Designing Future Innovative Learning Spaces” ileriye yönelik yenilikçi eğitim politikaların geliştirilmesini öngörerek teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve ötesinde katkı sağlayabilen nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

DFILS bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçi öğrenme ortamlarında kullanılabilmesini, gelişen ve değişen uygulamaların çok-disiplinli alanlara aktarılabilmesini ve gerçek hayat problemlerine dayalı senaryoların esnek öğrenme ortamlarında bilimsel basamaklar izlenerek çözülmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında kurulacak olan Yenilikçi Çevrimiçi Eğitim Platformu projenin sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve 7 Avrupa üyesi ortağın katkılarıyla hayata geçirilecek olan projemiz Avrupa Okul Ağı (European SchoolNet) ’nın da desteklediği yenilikçi ve esnek öğrenme ortamlarının uygulamalarıyla paralel hedeflere hizmet etmekte olup STEAM eğitiminin ülkemizde ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.

Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan ‘DesignFILS’ bir Erasmus+ KA2 Okul Eğitimi alanında stratejik ortaklık projesidir. Yenilikçi uygulamaları destekleyen Avrupa Okul Ağı’nın da ortaklarından olduğu proje yenilikçi, multi-disipliner, dijital becerilerin temelde olduğu esnek öğrenme alanlarının tasarlanmasını amaçlamaktadır. AB düzeyinde gerçek yaşama dayalı öğrenme senaryoları geliştirerek pedagojik bir çerçeve ortaya koyulacaktır. Projede Türkiye, Belçika, Portekiz, İspanya, Avusturya ve Çekya’dan ortaklar bulunmaktadır. Proje faaliyet süresi 36 aydır. Projeden elde edilecek en önemli çıktılar yenilikçi eğitim çerçevesi ve bu çerçevede oluşturulacak çevrimiçi eğitim platformudur.

home1.png

Proje kapsamında 8 Pan-Avrupalı eğitmenin teknoloji, senaryo tabanlı öğrenme ve alan tasarımı konularında multi-disipliner bir yaklaşımla uluslararası eğitim alması sağlanacaktır.

Eğitim alan eğitmenler, çevrimiçi öğrenme platformunda 55 eğitmene “yenilikçi öğrenme ortamlarında multi-disipliner yaklaşıma” odaklanan eğitim vereceklerdir. Proje Avrupa’da uluslararası politika belgelerini destekleyici bir yaklaşım sunacak ve 1.750 öğretmene alan tasarımı, teknoloji kullanımı ve öğrenme senaryolarının geliştirilmesi konulu eğitim verilecektir.