Hakkında

Teknoloji her geçen gün ilerlemekte ve tüm ülkeler gibi ülkemiz de yeni teknolojilerin getirdiği değişiklikleri takip etmektedir. Toplumların gelişmesi bu değişimlere uyum sağlayarak mümkün olacaktır. Ancak bu değişimlerin toplum olarak benimsenmesi yenilikçi yaklaşımların ülke politikalarına yerleşmesiyle mümkündür ve bu sürecin en önemli aktörleri geleceğin aktif işgücü olan okul çağındaki öğrencilerdir. Öğrencilere yenilikçi esnek öğrenme alanları yaratarak onları 21.yüzyıl becerilerine sahip, özgüvenli bireyler olarak yetiştirmek eğitim alanında politika belirleyicilerin görev ve sorumluluğudur.

Bazı Avrupa ülkeleri yenilikçi öğrenme alanları konusunda stratejiler geliştirmekte ve yenilikçi yaklaşımı eğitimde öncelikleri arasına koymaktadır. Ülkemizde de bu alanda çalışmalar yapılmakla birlikte yenilikçi öğrenme alanları oluşturma konusunda bir standart çerçeve belirlenmemiştir. Proje kapsamında öncelikle gelişmiş Avrupa ülkelerinin esnek öğrenme alanlarında iyi örnekleri incelenecektir. “Designing Future Innovative Learning Spaces” ileriye yönelik yenilikçi eğitim politikaların geliştirilmesini öngörerek teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen ve ötesinde katkı sağlayabilen nesiller yetiştirmeyi hedeflemektedir.

DFILS bilgi ve iletişim teknolojilerinin yenilikçi öğrenme ortamlarında kullanılabilmesini, gelişen ve değişen uygulamaların çok-disiplinli alanlara aktarılabilmesini ve gerçek hayat problemlerine dayalı senaryoların esnek öğrenme ortamlarında bilimsel basamaklar izlenerek çözülmesini amaçlamaktadır. Proje kapsamında kurulacak olan Yenilikçi Çevrimiçi Eğitim Platformu projenin sürdürülebilirliği bakımından büyük önem taşımaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülecek ve 7 Avrupa üyesi ortağın katkılarıyla hayata geçirilecek olan projemiz Avrupa Okul Ağı (European SchoolNet) ’nın da desteklediği yenilikçi ve esnek öğrenme ortamlarının uygulamalarıyla paralel hedeflere hizmet etmekte olup STEAM eğitiminin ülkemizde ve Avrupa düzeyinde yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacaktır.