Çıktılar

  • Yenilikçi sınıf eğitimleri için metodolojik çerçeve Eğitmenler için pedagojik Rehber
  • Eğitimler için değerlendirme ölçeği
  • Senaryo tabanlı öğrenme etkinlikleri
  • Çevrimiçi eğitim platformu

Eğitimde yenilikçi uygulamaları 21. Yüzyıl becerilerini destekleyen STEAM Eğitimiyle ve çok-disiplinli öğrenme alanlarıyla bütünleştirerek bilgi be iletişim teknolojilerinin kullanıldığı yeni öğrenme alanları yaratmak ve bilimsel, yaratıcı, eleştirel düşünme gibi üst düzey becerilerin geliştirilmesini sağlamak projenin temel hedefleri arasındadır. Yetişen bireylerin dijital yeterliliklere sahip olması ve teknolojiyi doğru kullanması toplumda sağlıklı bireylerin yetişmesi bakımından oldukça önemlidir. Bu kapsamda önce istenen yeterliğe sahip öğretmenlere ve eğitim ortamlarına ihtiyaç vardır. Gerekli altyapının oluşturulmasına yönelik eğitici eğitimleri proje sürecinde öğretmenlere sağlanacaktır.

Bununla birlikte sürdürülebilirliğin sağlanması için yazılacak olan eğitim senaryolarının öğrencilerin ilgisini çekecek düzeyde, oyunlaştırılmış ve gerçek hayatla ilişkilendirilmiş olmasına önem verilecektir.

Öğrenciler zihinsel olarak sorgulamaya hazır bireylerdir ve STEAM eğitimi çatısı altında yapacakları her uygulama onların öğrenme arzularını pekiştirecek ve yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerine destek olacaktır.

Projenin amaçlarıyla tutarlılığının değerlendirilmesi, eksiklerinin giderilmesi ve geliştirilmesi için pilot uygulamalar yapılacak ve alanda uzman ekipler tarafından değerlendirilecektir.