Design FILS - Güncel Pedagojilerle Yenilikçi Öğrenme Ortamları Tasarlama Eğitimi

“Güncel Pedagojilerle Yenilikçi Öğrenme Ortamları Tasarlama” Eğitimine Hoş Geldiniz

Dünya ve toplumlar değişmekte, sınıflar da öyle. Öğrenme alanları da yıllar içinde dönüşmekte ve gelişmektedir. Yeni öğrenme alanları, daha öğrenci merkezli ve öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini destekleyecek şekilde daha esnek hale gelmektedir.

Bu kurs kapsamında, geleceğin öğrenme alanlarını, teknoloji ile geliştirilmiş öğrenmeyi ve yenilikçi pedagojileri keşfedeceksiniz. Kurs katılımcılarına fiziksel, sanal ve hibrit öğrenme ortamları, dijital teknolojiler, aktif öğrenme ve öğrenme senaryoları gibi çok çeşitli konuları ele almak için gerekli bilgiler, ipuçları ve araçlar sunulacaktır. Bu kurs genel olarak katılımcıların eğitimde yeniliği daha iyi anlamalarını sağlayacaktır. 

Kursu kendi hızınızda takip edebilirsiniz. Her haftanın başında bir modül açacağız, ancak kurs etkinlikleri için dikkat etmeniz gereken bazı son tarihler olacaktır.

Bize Facebook Grubundan katılabilir ya da görüşlerinizi #DesignFILS hashtag’i ile Twitter hesabından paylaşabilirsiniz.

 Öğrenme hedefleri:

Bu kursun sonunda aşağıdaki kazanımları elde edebileceksiniz: 

●        Öğrenci merkezli, işbirlikçi ve sosyal, motive edici, bireyselleştirilmiş ve zorlayıcı öğrenme ortamları oluşturmanın yollarını kavrama 

●        Gelecekteki yenilikçi öğrenme alanlarında eğitimin kilit yönlerine ilişkin stratejiler ve teknikler geliştirme

●        Aktif öğrenmeyi uygulamaya geçirmek için farklı parametreler keşfetme. 

●        Okullarda ve diğer alanlarda yenilikçilik ve teknolojiyle güçlendirilmiş öğrenmenin desteklenmesine katkıda bulunma;

●        Teknolojiyle geliştirilmiş öğrenmeyi desteklemek için öğrenme senaryoları yaklaşımını uygulama

 Ön gereklilikler

Kurs, öğretmenlere yöneliktir.  Esnek öğrenme alanları kavramına ve yenilikçi eğitim uygulamalarına ilgi duyan tüm gönüllüler de kurstan yararlanabilir.

 Modüller

Bu kurs toplamda beş modülden oluşmaktadır:

●        Modül 1: Öğrenme Alanlarında Dönüşüm

●        Modül 2: Geleceğin Sınıfını Tasarlama

●        Modül 3: Geleceğin Sınıflarında Teknoloji Kullanımı

●        Modül 4: Geleceğin Sınıflarında Yenilikçi ve Güncel Pedagojiler

●        Modül 5: Öğrenme Senaryoları

Her modül, Yenilikçi Öğrenme Alanları kavramının belirli bir boyutuna odaklanmaktadır ve kurs boyunca büyük ölçüde yararlanabileceğiniz bilgilendirici içerik, etkinlikler, canlı oturumlar, ortak aktiviteler ya da sorumluluklar ve ek kaynakları içermektedir.

 Sertifikasyon

Bu kursa katılarak, esnek öğrenme ortamlarında yenilikçi ve teknolojiyle zenginleştirilmiş öğrenme uygulamaları ile ilgili modülleri tamamlayarak çeşitli rozetler kazanma ve sertifika alma fırsatına sahip olacaksınız. Bu doğrultuda, kursun sonunda alacağınız belgeler şunlardır;

• Başarı Sertifikası

• Modül tamamlama rozetleri (her modül için)

Belgeler ve kursun tamamlanması ile ilgili detaylı bilgi için şu adresi ziyaret ediniz: Sertifika Alma Koşulları ve Kriterleri [1] 

Katkıda bulunan ortaklar

Bu kurs Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, European Schoolnet, Universidade de Lisboa, FLL Wien, Hacettepe Üniversitesi, Centro Autonómico de Formación e Innovación ve Zakladni Skola Dr. Edvarda Benese arasındaki ortaklığa dayalı iş birliğinin bir sonucudur.

Kursun Arka Planı

Bu yayın, 2019-1-TR01-KA201-076567 sayılı hibe sözleşmesi kapsamında Avrupa Birliği Erasmus+ “KA2 - İnovasyon ve iyi uygulamaların değişimi için işbirliği” kapsamında finanse edilen Geleceğin Yenilikçi Öğrenme Alanlarının Tasarlanması (Design FILS) projesinin bir parçasıdır. Design FILS projesi ve ortakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye http://designfils.eba.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz. 

Bilgilendirme

Güncel Pedagojilerle Yenilikçi Öğrenme Ortamları Tasarlama” Eğitimi, Avrupa Birliği Erasmus+ projesi adına Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı, European Schoolnet, Universidade de Lisboa, FLL Wien, Hacettepe Üniversitesi, Centro Autonómico de Formación e Innovación ve Zakladni Skola Dr. Edvarda Benese'nin ortak çalışmasıdır. 

Bu çevrimiçi kurs, içerdiği bilgilerin geçerliliği, doğruluğu veya kapsamlılığı ile ilgili olarak iyi niyetle yayınlanmıştır, ancak ifade edilen görüşler Avrupa Komisyonu veya herhangi bir ortak kuruluşun görüşlerini yansıtmamaktadır. Ayrıca yazarların üçüncü taraf referansları ve bağlantılı siteler üzerinde hiçbir kontrolü olmadığı ve atıfta bulunulan bağlantıların zaman içinde değişebileceği hatırlatılmalıdır.

 Aksi belirtilmediği sürece bu kurs içeriğinin tamamı Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License lisansı kapsamındadır.