KOORDİNATÖR KURUM

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK)

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü (YEĞİTEK), Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitimde teknoloji kullanımını, entegrasyonunu ve yaygınlaştırılmasını destekleyen çalışmalardan sorumlu birimidir. Eğitimde uygulanan yeni teknolojik gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek, ülke genelinde eğitimde teknolojik fırsatların etkin ve yaygın olarak kullanılmasını sağlamak ve her öğrencinin bilgi teknolojilerinden faydalanmasını sağlamak temel çalışma alanları arasındadır.

YEGITEK öğretmen yetiştirme deneyimiyle projenin yaygınlaştırılmasında ve yaygınlaştırılmasında önemli bir rol oynayacaktır.

MEB YEGITEK'in bu projedeki başlıca rolleri:

  • Proje Ekibi ve yönetim planını oluşturmak
  • Yönetim planı ve faaliyetleri takip etmek
  • Proje Ekibi ile ilgili konulara karar vermek
  • Faaliyetlerde sorumlu paydaşlara destek vermek
  • Yaygınlaştırma faaliyetlerini yürütmek
  • Proje bütçesini yönetmek ve proje ekibini bütçe yönetimine dahil etmek